سه شنبه 26 تیر 1397 ** 26/04/1397

    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما"  به پیوست فایل آموزشی  ثبت درخواست استعلام الکترونیک  از طریق سامانه mashhad.ir  جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.لازم به توضیح می باشد از روزشنبه  مورخ 95/8/8 ثبت درخواست استعلام الکترونیک  از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد . فایل پیوست را حتما مطالعه نمائید.